Note; Dessa bilder, som sidan är kopieringsskyddade, det går alltså inte att högerklicka för att spara bilder och texter. Därmed är även ID -märkning överstruken.
Annan typ av dumpning av detta beivras och anmälan kommer att göras.

Vi registrerar ALLA våra hundar  i Blandis Rix + att valpkullen med Nuri och Molly är registrerad där.

Detta är de tester som Nuri, Bianca, Packe och Maja har gjort. Vi inväntar Embark på Maja.

Vid intresse kan fler tester även göras på > Embark

Våra egna stamträd följer självklart med valpköparen

 

 

 

 

Klicka på någon av bildrna för Brochyr

Meddelande;
Sidan kommer inte att utvecklas med fler bilder och tester beroende på omständigheter av en viss hemlig facebook grupp. Vidare papper och tester kommer enbart att visas upp för köpare av våra valpar.