I verkligheten är första generationen (F1) hybrider faktiskt oerhört sällsynt. Detta är inte bara på grund av bristen på rena vargar som lever och föds upp i fångenskap, Men också på grund av vargar och hundar har olika parningsritualer och social struktur. En felsteg av endera parten är mer troligt att det skapar konflikt, snarare än befruktning. I de flesta fall har vargar och hundar fötts upp tillsammans från en mycket tidig ålder så att paret är ordentligt socialiserade.

Påståenden om vilda vargar som parar sig med lösa hundar är till stor del lögn. En varg är mer benägen att döda en hund än det är att para sig med den, särskilt om hunden har inkräktat på vargrevir under parningssäsongen när vargar upplever förhöjda nivåer av naturlig aggression. Det finns inga wolfdogs i fångenskap idag som är resultatet av tillfälliga vild varg/hund parning.
/wolfdog rescue.org

>  Wolf, Wolfdog, or Dog? Phenotyping Canines!

Augie Doggie ’s DNA story.