> Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.
Hundar ska enligt denna lag ha tillsyn var 4e timme och tilläggas kan att inga Wolfdogs har särskilt lätt för att vara ensamma då de är flockdjur.

Ceskoslovenský vlciak / Csv är mer mångsidig än specialiserad. Den är snabb, livlig, mycket aktiv och modig. Blyghet är diskvalificerande fel hos rasen dock är den ofta reserverad och misstänksam mot främlingar. 

Csv utvecklar en mycket stark social relation-inte bara sin ägare,utan hela familjen, därmed lämpar sig Csv som en perfekt familjehund. Den har lätt att lära sig leva med andra djur i familjen, dock kan svårigheter uppstå med främmande djur. Uppväxten med en Csv är stormig upp till ca 1,5 år,då sen testar ägarens tålamod.
Csv är lekfull och temperamentsfull.
Den lär sig nya saker mycket snabbt men träningen måste vara motiverande.
Dessa hundar har otroligt skarpa sinnen och är väldigt bra på att spåra. De är mycket självständiga och kan samarbeta i flock, med speciella målmedvetenheter.

Skällande är ej naturligt för dem. De kommunicerar med kroppsspråk, munnen (nafsar lätt) tysta ljud, yla. Csv klarar utmärkt att vara en ensamhund samt att lämnas ensamma hemma långa stunder så länge hunden känner att hemmet är en trygg plats samt att det är hans revir.

 

Csv går bra att tränas som tex. schäfer. Ledare-csv är A och O för att lyckas med din Csv. Dock är inte en Csv en hund för alla. Det är inte ovanligt att kennlar har en nedre åldergräns på 20-25 år pga av att äldre ofta har stabil tillvaro då denna ras många gånger är mycket svår att omplacera efrersom den fäster sig starkt vid sin ledare.

Csv används som sök, räddningshund och vakthund. Csv kategoriseras ej som brukshund av brukshundsklubben, därav är det bph mentaltest som gäller för denna ras då den klassas som allroundhund.

©Skrivet av Pasi

> FCI–standard Czechoslovakian Wolfdog

________________________________

Ceskoslovenský vlciak är en relativt ny hundras från forna Tjeckoslovakien. Slovakien räknas som ursprungsland, d.v.s. det är den slovakiska kennelklubben som innehar avelsansvaret.
Vetenskapligt namn: Canis lupus familiaris
Livslängd: 13 till 16 år
Ursprungsland: Tjeckoslovakien
Familj: Hund
Temperament: Livlig, Snabb, Modig, Orädd, Aktiv, Social
Färger: Silver-gray, Grå, Yellow-gray